Teslić: Podrška Opštinske uprave penzionerima i starijim osobama

Opštinska uprava Teslić penzionerima i licima starijim od 65 godina sufinansira troškove liječenja, za šta je iz budžeta opštine izdvojeno 50.000 KM na godišnjem nivou na način da se sredstva uplaćuju direktno na račun penzionera prema uslovima propisanim Pravilnikom.

Zahtjev je moguće preuzeti u štampanom obliku u Šalter sali ili u elektronskom obliku na internet stranici Opštinske uprave Teslić.

Zahtjev se podnosi tokom cijele kalendarske godine u Šalter sali Opštinske uprave Teslić, gdje se mogu dobiti sve dodatne informacije o procedurama podnošenja zahtjeva i ostvarivanja ovog prava.

Na području opštine Teslić duže vremena funkcionišu dva udruženja penzionera koja svojim članovima u iste svrhe izdvajaju sredstva iz članarine svojih članova. Opštinska uprava oba ova udruženja podržava finansijski na godišnjem nivou na osnovu javnog poziva za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva.

Putem Centra za socijalni rad u Tesliću u svrhe tuđe njege i pomoći drugog lica, čiji su korisnici većinom lica starija od 65 godina, na godišnjem nivou se izdvaja oko 2,7 miliona KM, od čega pola iznosa se finansira iz bužeta Opštine Teslić, a druga polovina iz budžeta Republike Srpske.

Opštinska uprava Teslić je od prošle godine takođe povećala sredstva kojima boračke kategorije mogu da refundiraju lične troškove u svrhu liječenja, od kojih većina pripada populaciji starijoj od 65 godina. Ukupna sredstva za boračko-invalidsku zaštitu su povećana na 540.000 KM na osnovu Odluke o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Iz lokalnog budžeta u proteklih 10 godina, po raznim osnovama, dodijeljeno je više od 4,5 miliona KM boračkim kategorijama, kojih je trenutno u evidenciji 9.432, od kojih je 2.887 boraca prve kategorije.

Direktna i indirektna izdvajanja iz budžeta opštine Teslić za populaciju stariju od 65 godina i penzionere na godišnjem nivou iznose preko 2 miliona KM.