“Ove situacije su neizbježne ali rješive i očekujem još profesionalniju i bržu reakciju nadležnog preduzeća u eventualnim novim i sličnim situacijama. Što se tiče podrške iz općinskog budžeta, Toplana može očekivati iskorak u podršci, kao i bolji ambijent za apliciranje kod viših nivoa vlasti koji je neophodan u realizaciji velikih projekata kao što je sistem toplifikacije”, -kazao je načelnik Gutić.

U narednom periodu o nabavkama bez finansijskog pokrića

JP Toplana krenulo je u proceduru nabavke novog kotla za centralno grijanje kojim bi trebalo da poboljša i unaprijedi sistem toplifikacije, trenutno je u toku tenderska procedura ali finasijsko pokriće za nabavku nije obezbjeđeno. Ovo će biti tema nekog od narednim sastanaka, kao i iznalažanje načina za nešto drugačije organizovanje ovog preduzeća. Razgovarano je o potrebi za kontinuiranim nastavkom rekonstrukcije primarne i sekundarne mreže i formiranju tima koji će raditi samo na rekonstrukciji mreže, dok se uporedo provode aktivnosti na redovnom održavanju sistema.

Naglašeno je da Toplana treba aplicirati prema kantonalnim i federalnim organima nadležnim za ovu oblast, kako bi se obezbijedio dio sredstava za aktuelne projekte i pomoglo u namjeri da se obezbijedi dio sredstava za rješavanje krupnih pitanja iz ove oblasti.

(Izvor:banovici.gov.ba)