Pravila o privatnosti

Poštujući vaše pravo na privatnost, agenicija Info Five d.o.o. želi da vas informiše o Pravilima o privatnosti korisnika naše platforme, kako biste bili upoznati koje vaše lične podatke prikupljamo i u koje svrhe, te koja su vaša prava.

Svi lični podaci korisnika platforme Nacelnik.net obrađuju se u skladu sa važećim odredbama propisa Republike Srpske i direktive Evropske unije.

Administrator ličnih podataka

Web platforma Nacelnik.net u vlasništvu je agencije Info Five d.o.o. registrovane na adresi Momčila Popovića br. 6 u Banjaluaci, JIB 4404775190009, i agencija obrađuje i rukovodi vašim privatnim podacima. Prihvatanjem uslova korištenja dajete saglasnost da Info d.o.o. odlučuje o ciljevima i metodama obrade vaših ličnih podataka.

Koji podaci se prikupljaju i u koju svrhu?

Ukoliko vaše lične podatke niste dali na direktan način, prilikom posjete našem sajtu prikupljamo samo one podatke koje prenosi vaš internet pretraživač. Prikupljanje ovih podataka neophodno je radi obezbjeđivanja sigurnosti I najboljeg mogućeg korisničkog iskustva. Ukoliko ste pristali da, korištenjem platforme, date svoje podatke oni će biti čuvani i upotrijebljeni prema navedenim Pravilima o privatnsoti. Pristup vašim podacima imaju samo ovlašćena lica agencije Info 5 d.o.o.

Koja su vaša prava u slučaju obrade ličnih podataka?

Prema odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka i važećeg Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH vaša prava u smislu obrade ličnih podataka su:

  • pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka,
  • pravo na zahtjevanje ispravke podataka,
  • pravo na brisanje podataka,
  • pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka,
  • pravo ograničavanja obrade podataka.

Ako ste dali saglasnost za obradu vaših podataka, imate pravo da istu  opozovete. Opoziv ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti prije vašeg opoziva.

Imate pravo na ispravku podataka o ličnosti i dopunu nepotpunih podataka.

Pravo na brisanje podataka možete ostvairiti u stuacijiama kada vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni, kada uložite prigovor na obradu podataka u skladu sa Zakonom, kada su vaši podaci nezakonito obrađeni.

Pravo na prigovor

Kada jednom uložite prigovor na obradu podataka o ličnosti, agenciji više nije dozvoljeno da obrađuje vaše podatke o ličnosti, osim ako za to postoje zakonski razlozi.

Nadzorno tijelo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srpskoj je Agencija za zaštitu ličnih podataka.

Kako nas kontaktirati u vezi sa ličnim podacima?

Za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava u vezi sa obradom možete se obratiti na e-mail ______________, sa naznakom “Obrada ličnih podataka”.

Sa kim dijelimo podatke?

Podaci o ličnosti prikupljeni na platformi mogu biti prenijeti našim pouzadnim partnerima od kojih zahtijevamo da čuvaju tajn osti I bezbjednost podataka i da sprovedu mjere u cilju njihove zaštite.

Pravila o kolačićima za internet sajtove i aplikacije

Kolačiće ili lokalna skladištenja na sajtu koristimo u svrhu prikupljanja i obrade podataka o ličnosti za personalizaciju sadržaja i oglasa, a ovu tehnologiju koriste i naši pouzdani partneri.

Kolačići

Korišćenjem web sajta i/ili aplikacije saglasni ste za korišenje kolačića i drugih sličnih tehnologija u skladu sa Pravilima o kolačićima. Ako se ne slažete sa upotrebom kolačića ili sličnih tehnologija, ili želite da ograničite obim korišćenja kolačića i sličnih tehnologija, potrebno je da prestanete sa korištenjem ovog sajta.

U koju svrhu koristimo kolačiće ili druge slične tehnologije?

Info 5 d.o.o koristi kolačiće iz nekoliko razloga: da bi platforma brže funkcionisala, u cilju odgovarajućeg plasiranja reklamnih poruka, u cilju prikupljanja statistike o korištenju web lokacija I unapređenja funkcionalnosti sadržaja.

Reklamne poruke

Na osnovu vaših aktivnosti  i interesovanja, isporučujemo vam releventne reklamne poruke. Reklamni kolačići omogućavaju mjerenje efikasnosti reklamnih kampanja.