Uslovi korištenja

Korišćenjem platforme Nacelnik.net prihvatate Uslove korišćenja između vas kao Korisnika i agencije Info Five d.o.o. kao Vlasnika. Prihvatanje uslova korištenja smatra se zaključivanje ugovora na daljinu u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

Cjelokupan sadržaj objavljen na platformi u vlasništvu je Info Five d.o.o. ili povezanih lica njegovih povezanih lica i poslovnih partnera Info Five  d.o.o i ne može se koristiti u komercijalne svrhe.

Reprodukovanje i javno distribuisanje sadržaja bez prethodne pisane saglasnosti Info Five d.o.o. nije dozvoljeno.

Neovlašćeno koprišćenje sadržaja i nepoštovanje Uslova korišćenja podliježe građanskoj i krivičnoj odgovornosti.

Za eventualne sporove između ugovornih strana nadležan je sud u Banjaluci. Info Five d.o.o. ima pravo da u bilo kom trenutku izmijeni uslove korišćenja, a promjene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja na sajtu.

Odricanje i ograničenje od odgovornosti

Sadržaj na platformi Nacelnik.net u svakom trenutku može biti izmijenjen ili uklonjen od strane Info Five d.o.o.

Kompanija Info Five d.o.o. nije odgovorna za sadržaje trećih lica ni u kom dijelu ((baneri, pop-up i sl.).

Agencija Info Five d.o.o. nije odgovorna za nefunkcionisanje Usluge ili kašnjenja i prekide u uspostavi Usluge koji su van kontrole agencije. Agencija će uložiti maksimalne napore da bi se u što kraćem roku omogućilo nesmetano funkcionisanje. Info Five d.o.o nije odgovorna za bilo kakve gubitke ili štetu nastale usljed nefukcionisana Usluge sajta.

Obaveze posjetilaca/korisnika sajta i/ili aplikacije

Korisnicima platforme Nacelnik.net nije dozvoljeno da objavljuju i razmjenjuju sadržaj koji je u suprotnosti sa važećim propisima, da objvljuju uvrjedljiv i vulgaran sadržaj koji može da naškodi bilo kojem licu, da prenose lažne informacije, da razmjenjuje sadržaje sa virusima i štetnim fajlovima. Korisnici platforme preuzmimaju odgovornost za svaku štetu koja nastane kao posljedica njihovih aktivnosti.

Pravila komentarisanja

Komentari posjetilaca sajta ne predstavljaju mišljenej ili stav Info Five d.o.o. Prednost dajemo konstruktivnim komentarima, a zadržavamo pravo neobjavljivanja i brisanja komentara koji se podstiče disriminacija, mržnja, nasilje prema pojedincima ili grupama zbog bilo kakavog ličnog svojstva.

Saglasni ste da Kompaniji Info Five d.o.o. ustupate neograničeno pravo objavljivanja, reprodukovanja i distribucije sadržaja komentara Korisnika, i to bez bilo kakve obaveze odnosno naknade, kao i bez bilo kakvog ograničenja u prostoru i vremenu.

Isključivo ste odgovorni za sadržinu i autorska prava u okviru vašeg komentara, te kompanija Info Five d.o.o. nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtjev za naknadu nastale štete protiv kompanije Info Five d.o.o, bićete u obavezi da stupite u postupak, da dostavite sve relevantne dokaze i informacije kao i da nadoknadite svaku vrstu štete koju kompanija Info Five d.o.o. pretrpi zbog sadržaja vašeg komentara.

Zadržavamo pravo da ne objavimo ili pravo da obrišemo komentare koji se negativno, uvredljivo ili neprijatno odnose na uređivačku politiku sajta i/ili aplikacije.