Šamac: Otvorena izložba „Novi život starog hrasta“

U Galeriji Centra za kulturu u Šamcu sinoć je postavljena sedmodnevna izložba pod nazivom „Novi život starog hrasta“ autora Ive Jelušića.

Organizator izložbe je Centar za kulturu, a izložba traje do 22. marta. Direktor Centra za kulturu Milanka Blagojević kaže da planiraju da za ovih sedam dana izložbu obiđu učenici svih osnovnih škola sa svojim nastavnicima likovnog vaspitanja.
Autor izložbe Ivo Jelušić ističe da je „Novi život starog hrasta“ vjerodostojna replika praistorijskih posuda kostolačke kulture sa lokaliteta Pivnica kod Odžaka izrađene od abonosa, fosiliziranog hrasta lužnjaka iskopanog iz korita rijeke Bosne, a čija je starost više od 5000 godina.

On je naveo da su eksponati izrađeni od abonosa, fosilizovanog hrasta lužnjaka iskopanog iz korita rijeke Bosne.
„Radi se o vremenskom razdoblju iz kostalačke kulture. Izložba je nastala spoznajom da se na prostoru Pivnice kod Ođžaka nalazi važan lokalitet koji je 60 tih godina prošlog vijeka. Prilikom iskopavanja od stručnjaka iz zemaljskog muzeja iz Sarajeva nađene su znatne količine keramičkog posuđa. Nađena je i jedna kuća veličine 9 x 7,5 metara, mnoštvo posuđa koje se danas nalazi u Zemaljskom muzeju u Sarajevu“, kaže Jelušić.

On je podsjetio da je boravio u muzeju, vidio posude i oni su mi ustupili crteže fragmenata i zdjela koje su tada pronađene, te na temelju njih napravio replike istovjetne kakve su rađene u tom vremenu.
On dodaje da su od drveta koje se izvadi iz korita rijeke Bosne napravljene ove replike i to je spoj jednog materjala iz tog doba sa kulturom u tom dobu koja se desila ovdje na ovim prostorima.