Banovići: Razgovarano o funkcionisanju sportskih udruženja

Način raspodjele budžetskih sredstava, bila je tema prvog sastanka općinskog načelnika dr. Bege Gutića i predsjedavajućeg Općinskog vijeća Banovići Roberta Lapčevića, sa predstavnicima sportskih udruženja. Razgovarano je i o načinu rada, mogućnostima za poboljšanje statusa sporta i drugim pitanjima koja su delegirali predstavnici udruženja.

Ovom prilikom načelnik Gutić je kazao da će biti napravljen iskorak kada je u pitanju raspodjela budžetskih sredstava, te da će ona biti raspoređena ravnomjerno, uzimajući u obzir dva osnovna kriterija, a to su rezultati rada mjereni uspjehom na takmičenjima i masovnosti. Pored sredstava namjenjenih za rad udruženja, sportska udruženja će na raspolaganju imati i druge budžetske stavke koje se odnose na kulturu i tekuću rezervu, iz kojih će imati mogućnost dodatne podrške za društveno-korisne događaje.

Način raspodjele

Otvoreno je pitanje načina raspodjele sredstava i stavljene na raspravu dvije mogućnosti; da li će se nastaviti sa dodjelom sredstava Savezu sportskih udruženja općine Banovići koji će ih dalje raspoređivati udruženjima, što je bila praksa do sada, ili će se svako udruženje pojedinačno uvrstiti u budžet sa planiranom stavkom. O ovome se nije donijela konačna odluka ali bi ona trebala biti usaglašena do konačne izrade prijedloga budžeta za 2021. godinu.

Razgovarano je o dvoranskim sportovima i mogućnostima prerasporeda termina za korištenje sale u Sportskoj dvorani za potrebe treninga. Za bavljenje profesionalnim sportom potrebna su mnogo veća finansijska sredstva, ali o tome će se postepeno voditi više računa kroz općinski budžet i saradnju sa višim nivoima vlasti, naglašeno je između ostalog.

Načelnik Gutić je istakao da je glavni cilj promijeniti odnos prema sportu, razumjeti potrebe, povećati broj članova i biti vjetar u leđa onim udruženjima koja dobro rade. Takođe je istakao da je jako bitna upravljačka struktura i da će se tražiti promjene u skladu sa sponzorskim učešćem.

Ovom prilikom načelnik Gutić je uputio čestitke najuspješnijim sportskim klubovima na rezultatima postignutim tokom protekle takmičarske sezone i poželio puno sreće i uspjeha u daljem radu svim takmičarima.

Predstavnici sportskih udruženja pohvalili su otvoren i transparentan pristup prema udruženjima i ukazali na svoj dosadašnji status, te mogućnosti za poboljšanje.

(Izvor:banovici.gov.ba)