Bosanski Petrovac: Početak arheoloških istraživanja na Bjelajskoj kuli

Danas su u radnoj posjeti kod Načelnika Općine Bosanski Petrovac Mahmuta Jukića bili direktor Zavoda za zaštitu spomenika BiH iz Sarajeva Ante Vujnović i direktor Zavoda za zaštitu kulturno- historijskog naslijeđa USK-a Amir Kadić, kako bi razgovarali o načinu utroška donacije za nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova na Bjelajskoj kuli, stari grad Bjelaj. 

Naime, sredstva su doznačena od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta iz Sarajeva prošle godine, a sada je dogovoreno da se ide u pravcu  arheoloških istraživanja na lokalitetu koji ima status nacionalnog spomenika BiH.

Sastanku su prisustvovale direktorica JU

“Centar za kulturu i obrazovanje” Ansela Husetić, kustosica Spomen-muzeja Jovan Bijelić Milica Kecman, te Ena Širbić i Mirela Trešnjak ispred Općine Bosanski Petrovac.

Načelnik Jukić je izrazio zadovoljstvo ovom posjetom, intencijama sa oba nivoa da se pomogne našoj Općini u smislu stručnosti i sugestijama kako da se sanira i uredi drevni lokalitet, kula koja dominira prekrasnim pejzažem, bogata arheološkim slojevima.

Naš čuveni dječji pisac Ahmet Hromadžić rođen je u Bjelaju, a svoja nenadmašna književna ostvarenja je pisao često gledajući ovu kulu, sjedeći na zidinama gdje se ukrštaju mediteranski morski i planinski vjetrovi, ruža vjetrova, brujanje i poj ptica, koja su ga podstakla da stvori likove i prizore u vilinskim bajkama.

Nakon arheoloških istraživanja, kontinuirano će se raditi i na sanaciji i konzervaciji kule, prilazu, osvjetljenju idr., kako bi privukla mnoge turiste iz zemlje i svijeta, jer kula je dio kompleksa naših prirodnih ljepota –  Nacionalnog parka Una.

(Izvor:bosanskipetrovac.gov.ba)