Bosansko Grahovo: Potpisan ugovor o rekonstrukciji pumpne stanice “Gradina”

Opština Bosansko Grahovo potpisala je ugovor o izvođenju radova  u Projektu na rekonstrukciji pumpne stanice “Gradina” Bosansko Grahovo po Glavnom projektu izrađenom od strane firme Integra – konzalting u građevinarstvu Mostar.

Ugovor u ime opštine Bosansko Grahovo potpisao je načelnik Uroš Đuran, a u ime izvođača radova direktor firme Robert Leko.

Odabrani izvođač radova je firma A.S.P.I . d.o.o Grude, koja će u narednom periodu izvršiti izvođenje radova na rekonstrukciji pumpne stanice Gradina.

Realizacijom projekta zaokružuje se funkcionisanje vodosistema za snabdijevanje Bosanskog Grahova pitkom vodom do rezerviara Gradina.

Završetkom ovog dijela stvoreni su uslovi za preostalu rekonstrukciju gradske vodovodne mreže za koju je izrađen Glavni projekat rekonstrukcije od strane firme ES HYDROTECHNIS d.o.o Sarajevo čija procijenjena vrijednost iznosi 1.387.000,00 KM.