Breza: Prijem za doktore medicine Mirzu Ahmedspahića i Admira Šabanovića

Izuzetno je važno motivirati mlade doktore medicine koji su na početku svog radnog vijeka na ostanak u Bosni i Hercegovini i svojim lokalnim zajednicama, tokom uvodnog dijela sastanka s istaknutim zdravstvenim radnicima, dr. Mirzom Ahmedspahićem i dr. Admirom Šabanovićem, kazao je načelnik općine Breza Vedad Jusić.

Mladi i perspektivni doktori Ahmedspahić i Šabanović poručili su kako su svjesni brojnih problema i slabosti društva u cjelini, ali su potvrdili opredjeljenje da svojom požrtvovanošću, entuzijazmom i marljivim radom pružanje usluga u svojim zdravstvenim ustanovama nastave podizati na viši nivo.

Načelnik Jusić je upozorio da je, zbog koristi svih stanovnika, pred lokalnom zajednicom ozbiljan posao zadržavanja medicinskih stručnjaka.

Moramo pronaći način kako zadržati zdravstvene profesionalce u Brezi. U takvim nastojanjima potrebne su nam sistemske i kontinuirane mjere. Kao načelnik sam odlučan u namjerama da pružim punu podršku kako bismo naše, domaće i mlade kadrove, podupirali i podsticali u napretku i na putu stručnog usavršavanja. Jedan od ciljeva djelovanja općine Breza bit će i poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti putem podrške mladim doktorima na planu specijalizacije, što bi dugoročno doprinijelo boljoj pokrivenosti zdravstvenim uslugama. Ovim putem bi se, u određenoj mjeri, smanjile vjerovatnoće za nastanak kadrovske neravnoteže u sistemu Doma zdravlja Breza, zaključio je najmlađi načelnik u FBiH istakavši uvjerenje da 2021. godina donosi boljitak cijelom bosanskohercegovačkom zdravstvenom sistemu.

Mladi doktori zahvalili su načelniku Jusiću na prijemu upriličenom 14. januara u njegovom kabinetu, kao i na podršci i opredjeljenju da lokalna samouprava postane konstruktivan partner zdravstvenoj administraciji Doma zdravlja Breza.

Dr. Mirza Ahmedspahić posao obavlja na Kliničkom centru Sarajevo, dok je dr. Admir Šabanović angažovan u Domu zdravlja Breza.
(Izvor:breza.gov.ba)