Divlje deponije su gorući problem Semberije

U Gradskoj Upravi održan je sastanak o uklanjanju divljih deponija na teritoriji Grada Bijeljina, na kome su razmotrene i mogućnosti podizanja kvaliteta i efikasnosti usluga prikupljanja i odlaganja komunalnog otpada.

Osim gradonačelnika Ljubiše Petrovića, sastanku su prisustvovali predstavnici Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Grada Bijeljina, A.D. „Komunalac“ i J.P Regionalna deponija „Eko-dep“.

– Divlje deponije su gorući problem Bijeljine, a najteže je to što se nakon njihovog uklanjanja nelegalno odlaganje otpada ubrzo ponavlja na istim lokacijama. Zato ćemo u budućnosti, nakon uklanjanja, ogradom onemogućiti pristup tim lokacijama, a Komunalna policija će usaglašavati prioritete uklanjanja divljih deponija sa Odjeljenjem za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine i kontrolisaće izvođače u izvršenju ovog posla – istakao je gradonačelnik Petrović.
Na sastanku je zaključeno da prikupljanje i deponovanje komunalnog otpada mora biti transparentno, a naplata tih usluga usklađena. Takođe, u toku je izrada Odluke o deponovanju komunalnog otpada i formiranje komisije za izradu Lokalnog akcionog plana upravljanja otpadom.