Drvar: Održana sjednica Opštinskog štaba civilne zaštite o migrantskoj krizi

U petak je održana sjednica Opštinskog štaba civilne zaštite Opštine Drvar na kojoj je razmatrana bezbjednosna situacija u opštini vezana za migrantsku krizu.

Usvojen je zaključak: – Opštinski štab civilne zaštite Drvar NE PRIHVATA da se na prostoru Opštine Drvar formiraju javni i/ili privatni objekti za smještaj migranata.

Opština Drvar nema kapacitet za smještaj niti može ispuniti standarde u skladu s međunarodnim propisima za tranzit migranata, a ni za njihov privremeni boravak.