Dušica Runić: Napokon možemo razmišljati o razvojnim projektima u Drvaru

“Na kraju 2021.god. možemo biti optimistični za budući period jer smo uspjeli otvoriti vrata kod raznih institucija uz čiju podršku i zajedničko zalaganje možemo početi realizaciju nekih razvojnih projekata. Nakon mnogo godina smo na pozitivnoj nuli i možemo nesmetano funkcionisati”, kazala je Dušica Runić, načelnica Drvara.

Prema njenim riječima, sa aspekta konsolidacije budžeta opštine Drvar i budžetskih korisnika postignuti su izuzetni rezultati.

“U budžetu Opštine napokon su stvoreni uslovi da možemo razmišljati o razvojnim projektima”, kazala je načelnica Runić u intervjuu za Načelnik.net.

Na samom smo kraju godine, u kojoj mjeri su ostvareni planovi i ciljevi koje ste postavili za 2021. Da li ste zadovoljni postignutim?

RUNIĆ: Sa aspekta konsolidacije budžeta opštine Drvar i budžetskih korisnika postignuti su izuzetni rezultati. Zahvaljujući planu i programu konsolidacije koji realizujemo uz finansijsku podršku Republike Srbije možemo se pohvaliti da ovu poslovnu godinu opština završava bez kreditnih zaduženja, bez dugovanja prema poreskoj upravi, izmirene su plate i obaveze zaključno za 30.11.2021. godine kako za radnike opštine, tako i za ustanove koje posluju u našoj opštini,  Dječiji vrtić “Majka Hrabrost” i Centar za kulturu i sport. Redovno su izmirivane jednokratne pomoći porodiljama, socijalna davanja, isplate stipendija, kao i servisiranje komunalnih usluga. U poređenju sa 2020. koju smo završili sa gotovo 700.000 KM deficita, na kraju 2021.god. možemo biti optimistični za budući period jer smo uspjeli otvoriti vrata kod raznih institucija uz čiju podršku i zajedničko zalaganje možemo početi realizaciju nekih razvojnih projekata. Možemo reći da smo nakon mnogo godina na pozitivnoj nuli i da možemo nesmetano funkcionisati.

U 2021. intenzivirali smo rad na povećanju vlastitih prihoda i aktivno radili na stvaranju preduslova za privlačenje investitora čija ulaganja mogu direktno i indiretno uticati na rast vlastitih prihoda opštine.

Trudili smo se da promovišemo potencijale opštine kroz razne manifestacije koje se baziraju na kulturno-istorijskom nasljeđu, poštovanju i njegovanju tradicije, ali i na turističkim potencijalima kojima obiluje naša opština.

Po prvi put obezbjeđeni su besplatni udžbenici za sve učenike Osnovne škole u Drvaru.

Nažalost, politička situacija i gubljenje podrške opštinskog vijeća sredinom godine je zaustavila da u punom kapacitetu  realizujemo sve započete aktivnosti, kao i realizaciju nekih kapitalnih projekata koji bi bili od strateškog značaja za našu opštinu poput osnivanja Centra za socijalni rad i početka izgradnje staračkog doma koji bi imao dugoročni pozitivni efekat kako na budžet opštine, tako i na cjelokupnu lokalnu zajednicu. Politička situacija je takođe negativno uticala i na osnaživanje lokalnih javnih preduzeća, u prvom redu JP Komunalac d.o.o. Drvar jer je zaustavljena nabavka potrebne opreme koja je obezbijeđena grantom Vlade Republike Srbije.

Na koje projekte realizovane tokom ove godine ste posebno ponosni?

RUNIĆ: Poseban ponos je završetak projekta za zaštitu geografskog porijekla tradicionalno mućenog pekmeza od drenjine. Ovaj autohtoni proizvod naše ambasadorke drenjine zauzeo je mjesto među samo pet zaštićenih proizvoda na području BiH. Ovaj veliki posao uradilo je naše udruženje “Budi zdrav ko dren” i njegova predsjednica, naša sugrađanka Jovanka Sabljić i ja im se ovom prilikom zahvaljujem u lično ime i u ime svih prerađivača drenjine sa područja naše opštine.

Uspjeli smo obezbijediti sredstva za završetak Spomen obilježja stradalim u odbrambeno-otadžbinskom ratu 1992-1995 koje će zajedničkim sredstvima isfinansirati Predsjedništvo Republike Srpske i Vlada Republike Srbije. Završetak radova se očekuje u proljeće 2022. godine.

Od 01.01. u našoj opštini nakon višegodišnje blokade omogućeno je polaganje vozačkog ispita na području naše opštine. U prethodnom period naši mladi su morali ići u Livno i druge gradove da završe ovu veoma važnu stepenicu u svom životu.

Započeli smo saradnju sa Vladom Republike Hrvatske kroz realizaciju projekta “Postavljanje rasvjete na SRC Radomir Kovačević” čime smo započeli uređenje zapuštenog sportsko rekreativnog centra koji je ponos svih Drvarčana gdje god bili.

U ovoj godini završavamo rekonstrukciju vodovodne mreže od izvorišta Točkovi do bazena Sopića ograda čime će biti rekonstruisano 4 km mreže, a obezbijeđena su i sredstva za početak prvog kraka druge faze od Sopića ograde do Radničkog doma.

Epidemija koronavirusa je svakako promijenila finansiranje, mogućnosti i uopšte funkcionisanje cjelokupnog sistema, na koji način se borite sa „korona krizom“?

RUNIĆ: Opština Drvar je jedna od rijetkih opština koja je pojavom korona virusa uspjela da, opet zahvaljujući podršci Vlade Republike Srbije, podrži privrednike koji su imali zabranu rada, kao i značajan broj poljoprivrednih proizvođača. Tokom 2021. godine smo pratili uputstva kriznog štaba Kantona i Federacije i nije bilo potrebe za interventnim djelovanjem.

Uz poštovanje epidemioloških mjera u 2021. godini organizovali smo obilježavanje 77. godina od poznatog Desanta na Drvar, 80. godina od ustanka naroda i narodnosti BiH i bili domaćini brojinim antifašistima iz regiona. Očuvali smo tradiciju obilježavanjem kulturne manifestacije Amateri svome gradu u organizaciji Amaterskog kulturno umjetničkog društva “Mira Lukač” koji je ove godine obilježio 97 godina postojanja , te zajedno sa Moto-klubom “Grizli” uzeli učešće u organizaciji moto-susreta. Podržali smo i Košarkaški klub “Borac” sa organizacijom tradicionalnog turnira ulični basket, Karate klub “Drvar” kroz turnir Drvar opet, te pružili podršku osnivanju Judo kluba “Drvar” koji je tokom godine ostvario zapažene rezultate na takmičenjima širom BiH.

Drvarska drenjina je dobila značajno mjesto u svojoj promociji jer su proizvođači i prerađivači drenjine imali priliku da se promovišu po prvi put na Sajmu drvarske drenjine u Banjoj Luci u zajedničkoj organizaciji Krajiške kuće i opštine Drvar, kao i na 20. Privredno-turističkoj manifestaciji “Dani Drvarske drenjine” u Drvaru.

Učestvovali smo u organizaciji sportske izložbe Borisa Vrhovca “Zajedno za život”, kao u uređenju lokalnih kupališta. Drvar je bio domaćin i međunarodnom paraglajding takmičenju gdje smo otkrili potencijale za razvoj ovog i drugih avanturističkih sportova na području naše opštine.

Na dostojanstven način obilježili smo 15.09. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i ugostili smo Policijski orkestar MUP-a Republike Srpske koji je dvočasovnim koncertom uveličao ovaj dan.

Iz naprijed navedenog možemo zaključiti da se sa korona krizom borimo organizovanjem raznih manifestacija na otvorenom i da na maksimalan način koristimo naše najveće bogatstvo, čist vazduh i ekološki zdravu sredinu.

Takođe pružali smo podršku našim zdravstvenim radnicima u skladu sa mogućnostima i zalagali se za poboljšanje njihovog položaja u odnosu na institucije koje su odgovorne za njihovo finansiranje, Kanton 10 i FBiH. U saradnji sa Republikom Srbijom završena je rekonstrukcija i opremanje službe Hitne pomoći Doma zdravlja u Drvaru, nabavljena je oprema za kabinet fizikalne terapije. U saradnji sa brojnim institucijama obezbjeđivali smo potrebnu medicinsku zaštitnu opremu.

Kada je u pitanju perspektiva mladih u Vašoj lokalnoj zajednici, kakva je trenutno situacija, koliko su mladi bitna karika u ovom društvu?

RUNIĆ: Opština Drvar je višegodišnji učesnik projekta Omladinske banke koji zajedno sa Fondacijom “Mozaik” radi na realizaciji projakata mladih. Ovo je jedan od načina podrške koju pružamo mladima i njihovim idejama. Takođe podržavamo ideje Vijeća učenika Srednje škole, nagrađujemo učenike generacije kako u osnovnoj, tako i u svim smjerovima srednje škole. Svaki pojedinačni uspjeh naših učenika ispratimo i u skladu sa mogućnostima podržimo. Podržavamo studente kroz isplate stipendija, ali i redovno realizujemo programe prijema pripravnika.

Nažalost, i naša kao i mnoge veće i razvijenije opštine suočavaju se sa problemom odliva mladih. Ono na čemu stavljamo fokus je stvaranje uslova za njihov povratak, jer gdje god da odu Drvar je njihov dom.

Kako ocjenjujete trenutni poslovni ambijent u lokalnoj zajednici na čijem ste čelu i kakvi su Vaši planovi u pogledu privlačenja novih domaćih i stranih investicija?

RUNIĆ: U proteklom periodu stvorili smo osnovne uslove za funkcionisanje poslovne zone Mlin. Zona je ograđena, urađen je pristuni put, osvjetljenje i obezbjeđena je potrebna infrastruktura. Zona raspolaže poslovnim prostorima i halama koje su na ponudi potencijalnim investitorima.

U budžetu Opštine napokon su stvoreni uslovi da možemo razmišljati o razvojnim projektima, uradili smo kompletnu projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju pijace, izdata je građevinska dozvola i aplicirali smo vanjskim izvorima za potrebna sredstva. U sklopu pijace građevinskim dijelom predviđena je izgradnja poslovnih prostora koji će biti na raspolaganju u prvom redu lokalnim poljoprivrednim proizvođačima, ali i svim zainteresovanim subjektima.

Opštinske službe pripremile su program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koje bi nakon višegodišnjeg čekanja trebalo biti ustupljeno na korištenje zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima. Nadamo se da ćemo dobiti potrebne saglasnosti iz kantona za ovu aktivnost.

Takođe, pripremljen je i prijedlog odluke za davanje zemljišta  van I i II zone uz pravo služnosti zainteresovanim investiotorima za izgradnju postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Ova odluka čeka saglasnost opštinskog vijeća kako bismo mogli krenuti u realizaciju i na taj način dugoročno stvoriti uslove za stvaranje vlastitih prihoda, ali i stavljanje u funkciju trenutno neupotrebljivog zemljišta.

I na koncu, najvažnije, stvoreni su uslovi za boljom organizacijom i unapređenjem promocije turističke ponude. Ustanova Centar za kulturu i sport je bila u višegodišnjoj blokadi zbog neizmirenih poreskih obaveza. Sada smo taj problem riješili i moći ćemo intenzivnije i ozbiljnije raditi na promociji, uvezivanju i boljoj organizaciji turističke ponude i promociji brojnih turističkih potencijala sa kojima raspolaže naša opštine, počev od kulturno-istorijskog nasljeđa Spomen-kompleksa “25 maj” Titova pećina, do srednjovijekovne tvrđave Crna Kraljica, brojnih prirodnih resursa: izvorišta, Rijeka, jezera, planina i dr.

2022. godina će sasvim sigurno biti izazovna, posebno s ekonomskog aspekta. Kakvi su planovi i prioriteti, šta građani mogu očekivati?

RUNIĆ: U svojim planovima vodimo se zahtjevima i potrebama građana i mjesnih zajednica. Projekti koji uglavnom dolaze od mjesnih zajednica odnose se na postavljanje javne rasvjete, kao i na nasipanje i asfaltiranje puteva, pa smo u skladu sa tim zahtjevima uradili projektnu dokumentaciju kojom apliciramo na razne javne pozive i njihova realizacija će ići predviđenom dinamikom u skladu sa raspoloživim sredstvima.

U budžetu za 2022. godinu obezbijeđena su značajna sredstva za ulaganje u poljoprivredu i po prvi put opština ima mogućnost da realizuje projekte samozapošljavanja i kreiranja radnih mjesta. Fokusiraćemo se na stvaranje boljih uslova za jačanje poljoprivrednih proizvođača, u prvom redu opremanja i stavljanja u funkciju veterinarske stanice, pa do programa podsticaja za postojeću i proširenje poljoprivredne proizvodnje. Pored rješavanja problema gradske pijace koja je trenutno u veoma lošem stanju, potrebno je dužnu pažnju posvetiti i određivanju lokaliteta i izgradnji stočne pijace.

U budžetu za 2022. godinu obezbjeđena su sredstva za sanaciju krovova na najmanje 8 stambenih zgrada.