Grad Bihać dobio grant sredstava za projekat vezan za problematiku pasa lutalica

Federalno ministarstvo finansija i Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), u saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja (FZZPR) i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOG FBiH) objavilo je poziv jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) da podnesu prijave za finansijsku podršku u sklopu Grant sheme „Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u općinama i gradovima u FBiH“.
Sredstva za realizaciju Grant sheme osigurale su Vlada FBiH, kao i Vlada Švicarske, putem Projekta integriranog lokalnog razvoja koji provodi UNDP BiH. Grant shema se realizira u sklopu Finansijskog mehanizma za podršku integriranog i održivog lokalnog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Grad Bihać je aplicirao na Prioritetnu oblast 2. i odabran je za dodjelu grant sredstava za projekat vezan za problematiku pasa lutalica i rad JP Veterinarska stanica Bihać.
Projekat će se provoditi u partnerstvu sa JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Bihać, a ukupna vrijednost projekta iznosi 72.400 KM, gdje su grant sredstva donatora 50.500 KM, a ostatak je sufinanciranje Grada Bihaća.
Predviđeno trajanje projekta je 5 mjeseci, a Grad Bihać će kroz projekt unaprijediti rad JP “Veterinarska stanica”, koja vrši obavljanje poslova za „Privremeno sklonište za životinje na području grada Bihać“, na način da će se nabaviti nužni RTG aparat sa digitalizatorom.
Također će se ovim projektom izvršiti mikročipiranje pasa, kao vid unaprijeđenja svijesti o držanju pasa, kao i edukacije za učenike u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Na ovaj način će se poboljšati ukupna slika o problematici zbrinjavanja životinja lutalica.
(Izvor:bihac.org)