Kotor Varoš: Uredno održavanje oborinske kanalizacije i površinskih voda

Na današnjem sastanku predstavnika Komunalnog preduzeća „Bobas“ sa načelnikom opštine Kotor Varoš Zdenkom Sakanom i njegovim saradnicima konstatovano je da je održavanje oborinske kanalizacije i površinskih voda na području opštine uredno.

Načelnik Sakan je naglasio da postoje određeni problemi, jer je na pojedinim mjestima oborinska kanalizacija ušla u fekalnu, kao i da nedostatak funkcionalnih šahtova u Ulici Cara Dušana stvara problem odvodnje bujičnih voda usljed obilnih kiša.

Sakan je napomenuo da se za održavanje oborinske kanalizacije i površinskih voda na području opštine izdvajaju značajna sredstva iz budžeta, kao i da će se raditi na rješavanju postojećih problema.