Načelnik Srpca darovao prvorođenu bebu u 2024. godini

Načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević i načelnik Odjeljenja za opštu upravu Duško Mitrić uručili su poklone za prvorođenu bebu iz Srpca u 2024. godini.

Srećni roditelji su Martina i Danijel Sember koji žive u Bajincima a njihova kćerka Ema rođena je 8. januara ove godine u Banjaluci u 10:11 časova.

Predstavnici Opštinske uprave uručili su ovoj porodici zlatnik, opremu za novorođenče i prigodan poklon za roditelje.

Na njihov žiro račun uplaćena je i novčana naknada od 400 KM, u sklopu pronatalitetnih mjera Opštine Srbac, budući da je ovo Martini treće dijete.

Danijel Sember zahvalio se predstavnicima Opštinske uprave na posjeti i istakao da se rodio u Austriji i jedan dio svog života proveo u ovoj zemlji gdje je bio i radno angažovan, nakon čega je odlučio da se vrati u Republiku Srpsku jer voli svoj zavičaj iznad svega i smatra da se i na našem području može lijepo živjeti.

Ističe da planiraju imati još djece za koju kažu da su najveće bogatstvo.

Opštinskim pravilnikom o pronatalitetnim mjerama predviđena je jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete i to za rođeno prvo i drugo dijete 300 KM, za treće dijete 400 KM, četvrto dijete 600 KM a peto i svako naredno dijete 1.000 KM.

Tu je i jednokratna novčana pomoć za sufinansiranje jedne vantjelesne oplodnje u jednokratnom iznosu od 2.000 KM, zatim novčana pomoć za porodice sa četvoro i više djece u mjesečnom iznosu od 100 KM, novčana pomoć mladim bračnim parovima za kupovinu zemljišta za izgradnju stambenih jedinica u iznosu do 2.000 KM, oslobađanje od takse za priključak na javnu vodovodnu mrežu za mlade bračne parove u iznosu od 100 odsto i sufinansiranje troškova smještaja djece u vrtić.