Bojo Gašanović – Istočni Stari Grad

Bojo Gašanović je rođen 11.07.1970. godine u Sarajevu – Opština Centar.

Osnovu školu pohađao je u Faletićima- Opština Stari Grad Sarajevo. Srednju školu unutrašnjih poslova završio je u Sarajevu. Zvanje strukovnog ekonomiste iz oblasti finansija, računovodstva i bankarstva stekao je u Beograskoj poslovnoj školi- Visoka škola strukovnih studija u Beogradu.

Od 1989. do 1992. godine radio je kao policijski službenik u Sarajevu pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovne.

Od 1992. do 2001. godine bio je zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, a od 2001. do 2008. godine radio je kao službenik Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Na lokalnim izborima 2008. izabran je za načelnika Opštine Istočni Stari Grad i od tada obnaša tu funkciju.

Od 1991. godine je član Srpske demokratske stranke.

Oženjen je i otac jednog djeteta, i sa porodicom živi u Istočnom Starom Gradu.

Načelnik opštine Istočni Stari Grad
Bojo Gašanović

Datum rođenja: 11.07.1970. godine
Mjesto rođenja: Sarajevo
Obrazovanje: Visoka škola strukovnih studija u Beogradu

Adresa kancelarije:
Opština Istočni Stari Grad, 71144 Hreša, Istočno Sarajevo
[email protected]

Vezane vijesti