Boris Jerinić – Doboj

Boris Jerinić je rođen 4. decembra 1980. godine u Doboju.

Osnovnu školu završio je u Doboju, dok je srednju školu završio na Cetinju. Diplomirao je na Teološkom fakultetu u Sant Peterburgu. Master studije je završio u Novom Sadu i stekao zvanje master menadžmenta organizacije.

Gradonačelnik je Grada Doboja, političar iz Republike Srpske. Političku karijeru započeo odmah po zaršetku studija, te s razlogom postao najmlađi gradonačelnik u Republici Srpskoj.

Za gradonačelnika Doboja izabran je 11. februara 2019. godine na prijevremenim izborima. Prethodno je bio zamjenik gradonačelnika.

U periodu 2015-2018. godine obavljao je funkciju zamjenika ministra odbrane u Savjetu ministara BiH.

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske bio je u mandatu 2010-2014. godina, te mandat obnovio u periodu 2014-2015. godina.

Pored izabranih funkcija, obavljao je i one gdje je imenovan, te je na poziciji direktora bio u JP ,,Preslica”, Direkciji za razvoj i izgradnju grada, te načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu grada Doboja.

Član je Glavnog odbora i Političkog savjeta Saveza nezavisnih socijaldemokrata, SNSD-Milorad Dodik.

Gradonačelnik Doboja
Boris Jerinić

Datum rođenja: 4. decembar 1980. godine
Mjesto rođenja: Doboj
Obrazovanje: Teološki fakultet u Sant Peterburgu

Adresa kancelarije:
Hilandarska 1
[email protected]

Vezane vijesti