Nenad Abramović – Berkovići

Nenad Abramović je rođen 23.04.1984. godine u prijeratnoj opštini Stolac.

Osnovnu školu završio je u Berkovićima, a srednju ekonomsku školu u Podgorici. 2004. godine upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a 2008. godine diplomira, u redovnom roku.

Posljednje tri godine zaposlen je u opštini Berkovići na mjestu rukovodioca službe Civilne zaštite. Za to vrijeme se istakao vodeći niz razvojnih projekata u opštini Berkovići.

Jedan je od najaktivnijih društveno – političkih aktivista u Berkovićima. Aktivni je član Srpske demokratske stranke. Član je Opštinskog odbora i Predsjedništva SDS-a u Berkovićima.

Član je razvojnog udruženja “Partnerska grupa Berkovići” čiji je predsjednik Skupštine.

Aktivista Crvenog krsta i dobrovoljni davalac krvi.

U braku je sa suprugom Natašom.

Načelnik Berkovića
Nenad Abramović

Datum rođenja: 23.04.1984. godine
Mjesto rođenja: Stolac
Obrazovanje: Pravni fakultet u Istočnom Sarajevu

Adresa kancelarije:
Ul.Poginulih boraca otadžbinskog rata bb
[email protected]

Vezane vijesti