Zoran Vidić – Brod

Rođen 23.02.1985. godine u Slavonskom Brodu.

Završio je fakultet za finansijski menadžment i osiguranje u Beogradu. Do imenovanja na funkciju Načelnika obavljao je dužnost poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Načelnik Broda
Zoran Vidić

Datum rođenja: 23.02.1985. godine
Mjesto rođenja: Slavonski Brod
Obrazovanje: Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje u Beogradu

Adresa kancelarije:
Svetog Save 17
[email protected]

Vezane vijesti