Održana rasprava o usvajanju prostorne osnove urbanističkog plana opštine Drvar

Danas je u opštini Drvar održana rasprava o Prijedlogu Odluke o usvajanju Prostorne osnove Urbanističkog plana opštine Drvar za period 2020.- 2040. godina.

Predstavnici Instituta za građevinarstvo “IG” d.o.o. Banja Luka, koji su nosioci aktivnosti na izradi Urbanističkog plana opštine Drvar, održali su prezentaciju na osnovu Zaključka Opštinskog vijeća Drvar kojim je traženo pojašnjenje u vezi primjene metodologije korištene pri izradi ovog dokumentu.

Izrada Urbanističkog plana opštine Drvar finansira se sredstvima Vlade Republike Srbije iz 2019. godine.