Općina Bosanska Krupa dobila sredstva za rekonstrukciju i modernizaciju ulice Prvomajska

Općina Bosanska Krupa je putem javnog poziva kojeg su raspisali Federalno ministarstvo finansija i Projekt integriranog lokalnog razvoja, u saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja i Savezom općina i gradova FBiH dobila sredstva za rekonstrukciju i modernizaciju ulice Prvomajska.

Projektom je predviđena rekonstrukcija saobraćajnica u dužini 260 metara i izgradnja kanalizacijske infrastrukture u dužini 230 metara u ulici Prvomajska, što će imati direktan utjecaj na kvalitet života oko 700 stanovnika, kao i na poslovni ambijent firmi smještenih u naselju Perna, njihovih radnika i klijenata.

Ovaj infrastrukturni projekt vrijedan 190.064,75 KM, od čega je 90.146,75 KM učešće Općine Bosanska Krupa, a 99.918,00 KM iz grant sheme, rezultirat će poboljšanom saobraćajnom komunikacijom, a razdvajanjem fekalnih i oborinskih voda i uključivanjem fekalne kanalizacije u glavni recipijent “Kalender” dosadašnji negativan utjecaj po okoliš i eroziju terena bit će zaustavljen.

Realizacijom ovoga projekta radovi u Prvomajskoj ulici, bilo da se odnose na rekonstrukciju puta ili izgradnju kanalizacione mreže, bit će u potpunosti završeni.

Sredstva za realizaciju Grant sheme osigurale su Vlada FBiH, kao i Vlada Švicarske, putem Projekta integriranog lokalnog razvoja koji provodi UNDP BiH. Grant shema se realizira u sklopu Finansijskog mehanizma za podršku integriranog i održivog lokalnog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(Izvor:akta.ba)