Općina Bosanska Krupa sufinansira proljetnu sjetvu i u narednoj godini

Općina Bosanska Krupa, u namjeri da potakne i pomogne poljoprivrednu proizvodnju, te sačuva resurse u ovoj privrednoj oblasti, u narednoj godini planira sufinansirati nabavku repromaterijala za proljetnu sjetvu. Zbog toga je poljoprivrednicima uputila poziv da se s planom prijave u nadležnu službu.

Potaknuta rezultatima ovogodišnjeg programom kada je obezbijeđeno sjeme, mineralno đubrivo i zaštitna sredstva za sjetvu kukuruza, graha i krompira za 814 poljoprivrednika i kada je zasijano oko 500 ha zemljišta, Općina Bosanska Krupa namjerava podržati proljetnu sjetvu i u 2021. godini.

Zbog toga je već sada uputila poziv poljoprivrednim proizvođačima koji će obavljati proljetnu sjetvu i sadnju u 2021. godini da prijave sjetvene površine prema vrsti proizvodnje kako bi mogla planirati potrebna sredstva u svom budžetu, te aplicirati za sredstva podrške iz budžeta viših nivoa vlasti.

(Izvor: opcinabosanskakrupa.com)