Opština Bosansko Grahovo zaključila ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljista

Opština Bosansko Grahovo danas je zaključila ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljista nakon provedene procedure po javnom pozivu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta.

Ugovori su potpisani za zakup 1.037 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Poljoprivredno zemljiste se nalazi u Pašića polju u Grahovu  i Ždralovcu u Crnom Lugu.

Poljoprivredno  zemljište smješteno je  na nadmorskoj visini od 708 – 873 m i proteže se od sjeverozapada ka jugoistoku u dužini od 45 km i širini od 10km. Na jugu je Ždralovac i Livanjsko polje  do Livna.