Opština Srbac učestvuje u projektu jačanja uloge mjesnih zajednica

U organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske juče je u Srpcu održana prezentacija projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”.

Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta života građana BiH, kroz jačanje lokalne infrastrukture i usluga te povećanje demokratske odgovornosti i socijalne uključenosti.

Projekat je osmišljen s ciljem da podstakne veći angažman građana u opštinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih komunalnih i socijalnih usluga, te u provođenju lokalnih razvojnih inicijativa, pri čemu se revitalizacija mjesnih zajednica smatra ključnim sredstvom za postizanje tih ciljeva, rekla je Sanja Krunić, projekt menadžer i koordinator za obuku izabranih zvaničnika.

“U okviru ovog projekta koga finansiraju Vlade Švajcarske i Švedske, a implementira UNDP BiH, danas smo organizovali obuku za izabrane zvaničnike u Srpcu. Cilj je da se odbornici upoznaju sa novim modelom funkcionisanja mjesnih zajednica, kako bi se kod njih podigla svijest o značaju aktivnog angažmana građana u razvoju lokalne zajednice. Opština Srbac je jedna od 11 jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj koje su uključene u ovaj projekat i na taj način ima priliku da kroz ovu novu metodologiju unaprijedi ulogu svoje 22 mjesne zajednice”, rekla je Krunić.

Koordinator ovog projekta na području opštine Srbac je Dalibor Košutić koji je istakao važnost mjesnih zajednica u procesu odlučivanja na nivou lokalne zajednice.

“Trenutno uloga mjesnih zajednica nije na onom nivou koji zaslužuje. Smatram da one predstavljaju važnu kariku između stanovnika i lokalnih izabranih zvaničnika. Opština Srbac je ušla u implementaciju druge faze projekta i samim tim pokazala da ima namjeru da postojeću ulogu mjesnih zajednica digne na viši nivo. Nadam se da smo na dobrom putu da usvojimo nove alate i vizije, da primjenimo dobre prakse iz okruženja u cilju unapređenja rada lokalne zajednice”, rekao je Košutić.

Za tri najbolje lokalne zajednice koje ispune odgovarajuće kriterijume predviđeni su grantovi u iznosu od 30, 25 i 20 hiljada KM.

Današnjoj prezentaciji, koju je izveo Dragan Vujić iz Gradske uprave Bijeljina, prisustvovali su zamjenik načelnika opštine Srbac Vladimir Gužvić, predsjednik Skupštine opštine Miloš Budić, potpredsjednik Skupštine opštine Slavica Dabić, sekretar Skupštine opštine Srđan Brkić, načelnici opštinskih odjeljenja i dio odbornika Skupštine opštine Srbac.