Čelić

Načelnik opštine:
Admir Hrustanović

Entitet:
Federacija Bosne i Hercegovine

Površina: 140 km2

Broj stanovnika: 10.502 (2013)

Poštanski broj: 75 246

Pozivni broj: +387 35

http://wp.celic.com.ba/

O opštini

Čelić je grad i općina u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, na brežuljkastim i blago brdovitim padinama Majevice i dijelovima ravne Posavine, nadmorske visine od 140 – 711 metara.

Obuhvata površinu od 136,8 km2 na kojoj živi 10.502 stanovnika po popisu iz 2013 god. Sastavni dio je Tuzlanskog kantona. Graniči se na istoku sa općinom Lopare, na sjeveru sa Distriktom Brčko, na zapadu sa općinom Sreberenik i na jugu sa općinom Tuzla.

Administrativni, kulturni i privredni centar općine je naselje Čelić, smješten na maigstralnom putu Tuzla-Brčko na mjestu gdje se sastaju rijeke Šibošnica i Gnjica.

Čelić

Ekološki razvoj je perspektiva cjelokupnog područja. Brežuljkasti i blago brdoviti obronci planine Majevice sa nadmorskom visinom 140-711 m i umjerenom kontinentalnom klimom, predstavljaju dobre preduvjete za uzgoj voća, žitarica i povrća. Općina Čelić je posebno poznata po jagodstom voću što predstavlja brend i tradiciju ovog kraja.

Hidrografsku okosnicu općine Čelić čini rijeka Šibošnica, koja nastaje spajanjem Drijenačke rijeke i Piperke, sa svojim pritokama: Humačkim potokom, Vlaoštačkim potokom, Brnjičkim potokom i riječicom Orahovicom, kao i rijeka Gnjica sa svojim pritokama: Sojičkim potokom i Čelićkom rijekom.

Rijeka Šibošnica sa svoijim pritokama protiče sredinom teritorije općine Čelić gotovo cijelom dužinom i ima karakter stalnom površinskog vodotoka. Nastaje spajanjem Drijenačke rijeke i Piperke u mjestu Šibošnica.

Rijeka Gnjica dotiče iz pravca Lopara i proteže se ispod naselja Čelić

Rijeka Šibošnica zajedno s Gnjicom ulijevaju se u Savu.

Predstavljajući svojevrstan dar prirode, Čelić ima svoju povijest. Ona potiče još od kamenog doba, o čemu svjedoče materijalni ostaci pronađeni u blizini naselja. Na području Općine prisutno je više nekropola stećaka, dvije džamije iz Osmanskog perioda i više objekata narodnog graditeljstva.žPodručije općine Čelić čine naseljena mjesta: Čelić, Brezje, Brnjik, Drijenča, Humci, Sitari, Lukavica, Miladići, Nahvioci, Ratkovići, Šibošnica, Velino Selo, Visori i Vražići.