Zavidovići

Načelnik opštine:
Hašim Mujanović

Entitet:
Federacija Bosne i Hercegovine

Površina: 556 km2

Broj stanovnika: 35.988 (2013)

Poštanski broj: 72 220

Pozivni broj: +387 32

http://www.zavidovici.ba/

O opštini

Zavidovići su mlad grad, nastao krajem 19. vijeka. Nalazi se na 44,27 sjeverne geografske širine i 18,10 stepeni istočne geografske dužine, a na nadmorskoj visini od 210 metara. Općina se prostire na 590 kvadratnih kilometara, a sam grad na površini od 4 kvadratna kilometra. Klima je umjereno kontinentalna sa prosječnom temperaturom od 5-10 step. C, sa padavinama od 800-1200 mm i oko 1631 sunčanih sati godišnje. Grad je već odavno poznat po velikom industrijskom kolektivu za preradu drveta “Krivaja” i s pravom je nazvan “grad drveta”.

Današnje područje zavidovičke općine je oduvijek bilo bogato rijekama, ribom, šumama i raznovrsnim životinjskim svijetom. Smješten je u slivu tri rijeke: Bosna, Krivaja i Gostović.Niko pouzdano ne zna kada se prvi čovjek nastanio na međuriječje Bosne, Krivaje i Gostovića.

Zavidovićka općina konstituisana je 1955. godine, a prostire se na površini od 540km2. Od svog nastanka vezanog uz izgradnju ogromne i moderne fabrike (Krivaja) za sječu i obradu drveta, grad je pozvao mnoge stručnjake različitih nacija koji su se tu nastanili, donijeli  sa sobom tehnička znanja, svoju kulturu i svoju vjeru. Ova različitost se manifestovala u kulturnom izražavanju stanovništva i društvenom organizovanju. Područja izražavanja su različita : od slikanja do litetarure, od tradicionalne muzike do folklora i teatra, od kina do modernog umjetničkog izražavanja, koje ima porijeklo u različitim narodnim tradicijama koje su zajedno živjele u ovom periodu. Zavidovići su grad poznat po razvoju kulture i manifestacijama koje žive dugi niz godina. Jedna od manifestacija koja je zaživjela dugi niz godina, tačnije od 2001. godine jeste Kulturno – zabavna manifestacija „Ljeto u gradu“. Ta manifestacija je bogata kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajima koji su prilagođeni svim generacijama sa šarolikim programom.

Zavidovići