Pelagićevo dobija svoju prvu sveobuhvatnu monografiju

“Moram reći da sam kao načelnik veoma srećan što sam identifikovao toliko istomišljenika povodom ovog pitanja. Sada je jasno je da je među našim ljudima želja i volja za ovim projektom itekako postojala. Sada je trenutak za realizaciju”, rekao je Slavko Tešić, načelnik opštine Pelagićevo.

U sklopu priprema za izradu sveobuhvatne monografije opštine Pelagićevo, održan je sastanak na kojem su razmatrane smjernice za pisanje ovog važnog dokumenta koji je namijenjen kako savremenicima tako i generacijama koje dolaze.

Sastanak je održan u prostorijama opštine Pelagićevo, a okupio je novinare, predstavnike lokalne samouprave, profesore, prosvjetne radnike i ljude koji su svjedoci istorijskih događaja vezanih za osnivanje opštine Pelagićevo. Glavni cilj sastanka bio je razviti smjernice koje će biti predložene autorima monografije, kako bi se osigurala kvalitetna izrada i objavljivanje monografije.

Tokom sastanka, učesnici su raspravljali o detaljima koji bi trebali ući u monografiju, uključujući istoriju, kulturno nasleđe opštine, kao i analizu njene ekonomske, socijalne i demografske situacije. Osim toga, dogovoreno je da će se unutar monografije dati poseban akcenat na istorijske okolnosti pod kojim je nastala opština Pelagićevo, očuvanja tradicije, kulturnog nasleđa, sjećanja na djela najpoznatijih stanovnika naše lokalne zajednice kao ključnih elemenata koji čine identitet opštine.

“Naš je cilj da ova monografija bude korisna ne samo za stanovnike naše lokalne zajednice, već i za naučnike i stručnjake iz različitih oblasti. Na kraju sastanka, dogovoreno je da će biti formirana radna grupa koja će dalje razvijati smjernice te učestvovati u izradi samog teksta monografije. Ovaj sastanak pokazao je da postoji istinska predanost u stvaranju kvalitetne monografije koja će služiti kao vrijedan izvor informacija o lokalnoj zajednici.
Nastavak rada na izradi monografije te njeno objavljivanje očekuju se u narednom periodu”, rekao je Tešić.