Raspisan javni poziv za projekte mladih iz opštine Srbac

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević objavio je javni poziv za dostavljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za realizaciju projekata omladinskih neformalnih grupa sa područja opštine Srbac za 2022. godinu

Ukupna sredstva koja su planirana budžetom opštine Srbac iznose 15 hiljada KM.

Pravo učešća imaju omladinske neformalne grupe sa područja opštine Srbac. Pod omladinskom neformalnom grupom podrazumijeva se grupa sastavljena od najmanje tri osobe starosti od 15 do 30 godina.

Maksimalan iznos sredstava koji se može tražiti od opštine Srbac iznosi do 1.500 KM po zahtjevu. Omladinska neformalna grupa mora obezbijediti svoje učešće od najmanje 50 % od traženih sredstava od opštine Srbac, pri čemu učešće omladinske neformalne grupe može biti u različitim oblicima: novac, rad, materijal i slično.

Trajanje realizacije svih projektnih aktivnosti svakog projekta ne može biti duže od 90 dana.

Zahtjeve za odobravanje sredstava ocjenjuje i rangira komisija koju imenuje načelnik opštine, na osnovu određenih kriterijuma, a konačna lista odobrenih projekata biće objavljena na našoj internet stranici, oglasnoj table Opštinske uprave, Službenom glasniku opštine Srbac i Radio Srpcu.

Rok za kandidovanje projekata traje do 10.06.2022. godine a za sve potrebne informacije možete se obratiti na broj telefona 051/740-001 (lokal 217) ili lično u zgradi Opštinske uprave Srbac u kancelariji broj 10.

Informacije o neophodnoj dokumentaciji, načinima prijave, kriterijumima bodovanja i slično, kao i obrazac zahtjeva u elektronskoj formi možete pronaći na internet stranici opštine Srbac.