Saradnja Općine Ilidža i Pete policijske uprave

Načelnik Muzur i dopredsjedavajući Općinskog vijeća Općine Ilidža, Redžo Lemezan, razgovarali su danas sa komandirom Pete policijske uprave, Ilhanom Šabićem o sigurnosnoj situaciji na području ove lokalne zajednice.

Na sastanku je dogovoreno da će se zajedničkim djelovanjem Općine i policije, uz saradnju građana,  pristupati rješavanju problema u ovoj lokalnoj zajednici.

Opredjeljenje Općine Ilidža jeste i bit će pružanje pomoći i podrške radu policije, a sve sa ciljem povećanja stepena sigurnosti u općini Ilidža.

(Izvor:ilidza.ba)