Srbac: Mladi iz regiona pokrenuli ekološke inicijative u Bardači

U Bardači je proteklog vikenda održana prva Ekološka konferencija mladih “e.Kon 2021” koja je okupila mlade iz nekoliko omladinskih organizacija iz regiona, i to Udruženja građana “C.E.Z.A.R.”, Centra za djecu, mlade i porodicu Laktaši, NVO Cerebra, Studentske organizacije PMF-a i Medicinskog fakulteta u Banjaluci.

Od strane prisutnih usvojena je Bardača inicijativa (ekološka inicijativa mladih), kojom se želi osigurati veće učešće mladih u zaštiti životne sredine i u donošenju odluka u oblasti ekologije. Inicijativom je preuzeta obaveza da se izradi Prva Omladinska Ekološka Deklaracija, koja će biti usvojena u aprilu 2022. godine, na Dan planete Zemlje.

Ovom prilikom na Konferenciji je pokrenuta i veoma važna lokalna inicijativa pod nazivom “Vratimo vodu u Bardaču”. Cilj ove inicijative je saniranje ogromne devastacije ovog zaštićenog močvarnog područja koje se izvršilo kroz uništavanje vodenih resursa i života na ovom prirodnom staništu.

Simbolično, prva aktivnost je bila zajednička šetnja do jednog od isušenih ribnjaka i sipanje vode s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovom velikom ekološkom problemu.

Organizator događaja bio je Cerd – Centar za ekonomski i ruralni razvoj, putem Eko HUB-a Laktaši, a u okviru projekta Misli o prirodi koji je finansiran od strane Švedske a kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva.