Srbac: Odbornici raspravljali o radu nedjeljom i cijenama komunalnih usluga

Pod predsjedavanjem Miloša Budića danas je održana 27. redovna sjednica Skupštine opštine Srbac na kojoj su se našle 44 tačke dnevnog reda.

Učešće u radu su uzela 22 odbornika, a odsustvo su pravdali odbornici Dragan Lepir, Saša Jovičić i Siniša Jejinić.

Kao gost, sjednici je prisustvovao poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Radojica Vidović, a u radu skupštine učestvovali su i načelnik opštine Mlađan Dragosavljević, zamjenik načelnika Vladimir Gužvić i načelnici opštinskih odjeljenja.

Najviše pažnje posvećeno je inicijativi o zabrani rada nedjeljom na području opštine Srbac o čemu je obrazloženje dao načelnik opštine Mlađan Dragosavljević koji je rekao da je riječ o kompleksnoj temi, te pozvao odbornike da uzmu u obzir mnoge važne stavke prije donošenja odluke.

Načelnik je rekao da je iz razgovora sa načelnicima i gradonačelnicima u okruženju donesen zaključak da bi trebalo da odluka bude donesena na republičkom nivou.

“O radu nedjeljom smo raspravljali i prije četiri godine kada je opozicija pokrenula ovu temu takođe u izbornoj godini. Kroz diskusiju smo došli do određenih rješenja, a bitno je da zaštitimo prava radnika koje imaju po osnovu Zakona o radu a isto tako i da imamo sluha za privrednike na području naše opštine. Tako da smo u okviru tačke o izmjenama odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području naše opštine donijeli odluku da oni imaju isti odnos kao u gradovima u okruženju čije je radno vrijeme do 22 časa nedjeljom, tako da će svi oni imati mogućnost, naravno ukoliko imaju potrebu, da nedjeljom rade do 21 čas”, rekao je načelnik Dragosavljević.

Opozicija je podržala inicijativu zabrane rada nedjeljom, uz obrazloženje da su nedjelja i praznici dani za porodicu i da se sve obaveze mogu završiti drugim danima.

Odbornik Želimir Urić rekao je da mu je žao što ova inicijativa nije usvojena.

“Smatramo da je zabrana rada nedeljom dobra zbog rada ljudi koji rade u trgovačkom sektoru ali većina nije shvatila značaj ove inicijative i ovim su stali na stranu trgovačkih lobija a ne na stranu radnika”, kaže Urić.

Odbornik Branko Grahovac je rekao da je potrebno napraviti preraspodjelu radnog vremena i da radnici trebaju imati jedan slobodan dan u toku sedmice, ali da to ne mora biti nedjelja, jer se tim danom najviše obavljaju kupovine, a ukoliko se u Srpcu rad zabrani nedjeljom, a u ostalim opštinama i gradovima dozvoli, postići će se to da će građani odlaziti u druga mjesta u kupovinu, što će uticati na otvaranje i rad trgovinskih radnji i tržnih centara na području Srpca.

Odbornica Danijela Novković Božić je istakla da, ukoliko se govori o dozvoljenom radu nedjeljom, onda bi bilo neophodno da se uredi rješenje o radu apoteka, jer Srpčani nedjeljom poslije 12 časova nemaju gdje kupiti medikamente koji su im često u hitnim slučajevima neophodni.

Inicijativa odbornika opozicije o zabrani rada nedjeljom je odbačena sa 14 glasova protiv i šest glasova za zabranu rada nedjeljom.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Komunalnom preduzeću „Vodovod“ na cijene komunalnih usluga obrazložio je direktor Vodovoda, Dražen Stojković, koji je rekao da je do korekcija cijena usluga proizvodnje i distribucije vode i odvođenja otpadnih voda došlo zbog povećanja cijena roba i usluga koje preduzeće koristi u svom radu kao i povećanja minimalne plate radnicima u Republici Srpskoj na 900 KM.

Novi predloženi cjenovnik poskupljuje za osam odsto, to jeste 11 feninga za fizička lica i 13 feninga za pravne subjekte.

On je dodao da su, i pored poskupljenja, usluge srbačkog Vodovoda jeftinije u poređenju sa cijenama usluga u susjednim opštinama.

Za diskusiju se javila Danijela Novković Božić koja je demantovala ranije navode da su ona i odbornik Danko Dragojević tražili da se radnicima daju otkazi, već da je trebala biti izvršena preraspodjela radnika, odnosno usmjeriti radnike na radna mjesta gdje je to potrebno, te da je potrebno za radnike na terenu obezbijediti veće plate, jer ih je nedovoljno, a njihov posao zahtjevan. Takođe, rekla je da ima načina da se novac obezbijedi pružanjem dodatnih usluga, ističući da je cijena 30 kubika vode skuplja za oko 20 KM u Srpcu nego u Banjaluci.

U diskusiju po ovoj tački dnevnog reda su se uključili Branko Grahovac, Želimir Urić, Danko Dragojević i Dušanka Ignjatić.

Komentarišući ovu odluku, načelnik opštine Mlađan Dragosavljević je rekao da poskupljenje nikada nije dobro došlo ali su u ovom slučaju opravdani razlozi za povećanje cijene vode i drugih komunalnih usluga.

“Nastojali smo da to bude u minimalnom iznosu i da se na taj način što manje optereti kućni budžet svakog našeg stanovnika“, rekao je načelnik Dragosavljević.

Odbornici opozicije bili su protiv ove odluke jer je to, kako kažu, još jedan udar na džep građana.

“U ovom trenutku mislim da nije realno povećavati cijenu vode. Mi to nismo podržali jer kada se sabere iznos u dvanaest mjesečnih rata, dobije se još jedan račun za vodu na nivou godine, odnosno trinaesti račun koji će građani plaćati. Mislimo da “Vodovod” ima prekomjeran broj radnika u administraciji i sada povećavamo cijenu vode da bi se njima isplatile plate, a sve o trošku običnog građanina”, rekao je Urić.

Usvojen je i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduženju opštine Srbac. Odbornicu Maru Cvijanović Delević interesovalo je da li su kamatne stope u svim bankama iste, dok je Želimir Urić predložio da se u izbornoj godini izbjegnu krediti, te da se započeti projekti završavaju sredstvima koja stoje na raspolaganju, jer, kako kaže, na taj način se stvara privid napretka, a zaduženja rastu.

Odbornik Alkesandar Babić rekao je da su zaduženja opravdana, ukoliko se ulaže u projekte čija realizacija će imati neka trajna rješenja i ostati generacijama koje dolaze.

Ovu tačku dnevnog reda je obrazložio zamjenik načelnika Vladimir Gužvić, koji je rekao da nije u pitanju nikakav privid, već da su zaduženja opravdana, jer se ulaže u razvoj opštine i završetak važnih infrastrukturnih projekata.

Razmatrajući informaciju o realizaciji Programa utroška novčanih sredstava posebnih namjena za razvoj nerazvijenih dijelova opštine Srbac, prikupljenih od korisnika šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske u 2023. godini, odbornica Mara Cvijanović Delević je tražila da se obrazloži koje mjesne zajednice su dobile sredstva, a odbornik Želimir Urić je zatražio da se u narednom periodu izvrši košenje kanala koji se nalaze u blizini domaćinstava na području Mjesne zajednice Bardača.

Načelnik odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti, Marko Miholjčić obrazložio je da je opština Srbac dobila saglasnost od resornog ministarstva za utrošak ovih sredstava te da su sredstva trošena za razvoj ruralnih dijelova naše opštine.

Govoreći o izvještaju o utrošku novčanih sredstava za rad sportskih organizacija na području opštine Srbac za 2023. godinu, odbornik Danko Dragojević je zatražio detaljniji uvid u rad i rang takmičenja sportskih klubova i organizacija.

Odbornik Mirko Stojić je diskutovao o prijedlogu Odluke o finansiranju i kategorizaciji sporta i fizičke kulture opštine Srbac za 2024. godinu, gdje je pohvalio napredak u finansiranju sporta, istakavši da ta sredstva iznose 180 hiljada KM i izrazio nadu da će u narednom periodu biti veća.

U diskusiju se uključio i odbornik Branko Grahovac koji je rekao da je izdvajanje za Ženski fudbalski klub Sloga znatno uvećano, čime je izražena podrška radu ovog kluba.

Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora za područje opštine Srbac obrazložio je načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti Dario Kresojević koji je istakao da su cijene niže u odnosu na okruženje, a iznos naknade će i u ovoj godini ostati isti, bez obzira što će cijene u okruženju biti povećane.

O ostalim tačkama dnevnog reda izvještavaćemo vas u narednim danima.