Srbac: Raspisan javni poziv za projekte omladinskih neformalnih grupa za 2024. godinu

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević raspisao je javni poziv za projekte omladinskih neformalnih grupa sa područja opštine Srbac za 20234 godinu.

Ukupna sredstva predviđena za ovu namjenu iznose 25 hiljada KM a pravo učešća imaju omladinske neformalne grupe sa područja opštine Srbac koje su sastavljene od najmanje tri osobe starosti od 15 do 30 godina.

Maksimalan iznos sredstava koji se može tražiti od opštine Srbac iznosi do 1.500 KM po zahtjevu. Omladinska neformalna grupa mora obezbijediti svoje učešće od najmanje 50 % od traženih sredstava od opštine Srbac, pri čemu učešće omladinske neformalne grupe može biti u različitim oblicima: novac, rad, materijal i slično.

Trajanje realizacije svih projektnih aktivnosti svakog projekta ne može biti duže od 90 dana.

Zahtjeve za odobravanje sredstava ocjenjuje i rangira komisija koju imenuje načelnik opštine, na osnovu sljedećih kriterijuma:

  • Opravdanost projekta 40 bodova
  • Budžet projekta (racionalnost troškova, izvori finansiranja projekta) 30 bodova
  • Broj i vrsta krajnjih korisnika projekta 20 bodova
  • Višestruki uticaj projekta 10 bodova
  • Ukupno: 100 bodova

Nakon provedenih procedura i rangiranja pristiglih zahtjeva, komisija dostavlja prijedlog načelniku opštine na usvajanje a konačna odluka o odobrenim projektima biće objavljena u Službenom glasniku opštine Srbac, na oglasnoj tabli Opštinske uprave Srbac, na zvaničnoj internet stranici opštine Srbac i putem Radio Srpca.

Zahtjevi za odobravanje sredstava se dostavljaju na propisanom obrascu u zatvorenoj koverti na adresu: Opštinska uprava Srbac, Trg boraca 1, 78420 Srbac, sa naznakom: „Zahtjev za odobravanje sredstava za realizaciju projekata omladinskih neformalnih grupa – NE OTVARATI“.

Uz zahtjev za odobravanje sredstava potrebno je priložiti:

  • Kopiju lične karte ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (za sve članove omladinske neformalne grupe)
  • Kopiju predračuna za nabavku roba, usluga ili radova predviđenih projektom.

Obrasci zahtjeva za odobravanje sredstava mogu se preuzeti sa internet stranice opštine Srbac.

Rok za kandidovanje projekata traje do 05.07.2024. godine a za sve potrebne informacije možete se obratiti na broj telefona 051/740-001 (lokal 134) ili lično u zgradi Opštinske uprave Srbac u kancelariji broj 4.