Travnik: Preuzeti na upravljanje novi kanalizacioni sistemi

U JKP Bašbunar Travnik održana je press konferencija u povodu preuzimanja na upravljanje novih kanalizacionih sistema.

Naime, Odlukom Općinskog vijeća Travnik iz oktobra ove godine, novoizgrađeni sistemi za upravljanje otpadnim vodama, koji su u najvećoj mjeri finasirani iz budžeta Općine Travnik, dati su na upravljanje korištenje i održavanje JKP Bašbunar i JKP Trebišnica u zavisnosti od područja na kojem se kanalizacioni sistem nalazi.

Podsjetimo da je ove godine uspješno okončan i stečajni postupak u JKP „Bašbunar“.

(Izvor: travnik.ba)