Trnovo: Načelnici opština o rješavanju problema na Krupačkim stjenama

Na  sastanku održanom u opštini Trnovo, na kojem je razmatran problem deponije na Krupačkim stijenama, dogovoreno je raskidanje svih ugovora sa preduzećima iz istočne Hercegovine, kao i da se ova deponija buduće koristi samo za potrebe opština Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo i Trnovo.

U saopštenju opštine Istočna Ilidža navodi se da je u Trnovu održan sastanak kojem su prisustvovali načelnici opština Istočna Ilidža Marinko Božović, Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić i Trnovo Dragomir Gagović, kao i direktori tri komunalna preduzeća sa područja ovih lokalnih zajednica.

Tema sastanka bilo je zatvaranje deponije koja se nalazi na području Krupačkih stijena i zajedničko rješavanje ovog problema.

Na sastanku je dogovoreno da će se u narednih sedam dana izraditi zajednički protokol, kojim će se detaljno predvidjeti i definisati obaveze opština i komunalnih preduzeća u pogledu deponije na tom lokalitetu.

Načelnici su se usaglasili da će u narednom periodu poslati dopise Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i “Vodama Srpske”, te tražiti ukidanje ekološke i vodne dozvole za preduzeće “Greta”, koje na ovom lokalitetu trenutno vrši spaljivanje guma i time dodatno zagađuje sliv rijeke Željeznice.

Deponija Krupačke stijene, koja je u vlasništvu Javnog komunalnog preduzeća “Trnovo”, od 2018. godine radi bez ekološke dozvole, tvrdi neformalna grupe građana “Stop nelegalnom odlaganju otpada na Krupačkim stijenama” u Istočnom Sarajevu.

(Izvor:srna.rs)