Zdenko Sakan – Kotor Varoš

Zdenko Sakan je rođen je 21.12.1965. godine u Kotor Varošu, gdje i danas živi.

Osnovnu školu je završio u Vrbanjcima, a srednju ekonomsku školu u Kotor Varošu. Na Šumarskom fakultetu u Sarajevu je stekao zvanje diplomirani inženjer šumarstva. Trenutno je na postdiplomskim studijima na Fakultetu za primijenjenu ekologiju u Beogradu.

Od 1990. godine je bio zaposlen u Šumskom gazdinstvu „Vrbanja“ Kotor Varoš, gdje je obavljao razne rukovodeće poslove, a bio je i direktor gazdinstva u više navrata.

Prije dolaska na funkciju načelnika opštine bio je odbornik PDP-a u SO Kotor Varoš.

Imao je zavidnu karijeru u domaćem rukometnom klubu, gdje je ostavio dubok trag.

U slobodno vrijeme se bavi pčelarstvom i ribolovom.

Oženjen je i otac troje djece.

Načelnik Kotor Varoša
Zdenko Sakan

Datum rođenja: 21.12.1965. godine
Mjesto rođenja: Kotor Varoš
Obrazovanje: Šumarski fakultet u Sarajevu

Adresa kancelarije:
Cara Dušana bb
[email protected]

Vezane vijesti