Bileća

Načelnik opštine:
Veselin Vujović

Entitet:
Republika Srpska

Površina: 633 km²

Broj stanovnika: 10.607 (2013.)

Poštanski broj: 89 230

Pozivni broj: +387 59

http://www.opstinabileca.ba/

O opštini

Opština Bileća, se nalazi na jugoistoku Republike Srpske i pripada oblasti Istočne Hercegovine u koju još ulaze opšina Trebinje, Ljubinje, Gacko, Nevesinje, Berkovići, i Istočni Mostar.

Bileća je smještena u istočnom dijelu ove oblasti. Područje ovog kraja Jovan Cvijić je nazivao Rudinama, odnosno bilećkim rudinama.To je jedan holokarstni predio nižih nadmorskih visina od 400 do 600 m.

Bileća je administrativno sjedište sa deset mjesnih zajednica i 60 sela.

Unutar ovog kraja, okruženi brdima i površinama, leže četiri kraška polja: Bilećko, Plansko, Fatničko i Dabarsko.

Teritorija opštine se prostire između 42° i 46´ i 43° i 9´ sjeverne geogravske širine i 18° i 31´ i 18° i 10´ istočne geografske dužine.

Prosječna nadmorska visina grada odnosno naselja Bileća je 476 metara, dok je ostalog dijela opšine oko 700 m². Površina opšine Bileća iznosi 633 km² i zauzima 2,5% površine Republike Srpske. Veći vrhovi koji pripadaju Bileći nalaze se na planinama Baba (1735), Bjelašnici (1867), Viduši (1328) i Sitnici (1419).

Opština Bileća se na istoku graniči sa opštinom Nikšić, na sjeveru sa Gackom i Nevesinjem, na sjeverozapadu sa Berkovićima, i na zapadu i jugozapadu sa LJubinjem.