Bosansko Grahovo

Načelnik opštine:
Uroš Đuran

Entitet:
Federacija Bosne i Hercegovine

Površina: 780 km2

Broj stanovnika: 2.449 (2013)

Poštanski broj: 80 270

Pozivni broj: +387 34

http://www.bosanskograhovo.ba

O opštini

Opština Bosansko Grahovo se nalazi na jugozapadnom dijelu BiH i obuhvata površinu od 780 kvadratnih kilometara. Graniči sa opštinama Drvar, Glamoč, Livno, Kulen Vakuf u Bosni i Hercegovini i opštinama Srb, Knin i Kijevo u Republici Hrvatskoj, a od obale Jadranskog mora udaljena je 80km ( Šibenik ).

Planine Dinara, Uilica, Jadovnik, Šator i Staretina sa padinama i poljima između njih čine grahovsku teritoriju sa nadmorskom visinom između 400m ( selo Mračaj) i 1851 ( Veliki bat na Dinari ).

Područjem opštine Bosansko Grahovo prolazi željeznička pruga ( Donji Tiškovac ) Bosanski Novi – Knin u dužini od 1700 m sa željezničkom stanicom u Bosanskom Drenovcu.

Grahovska naselja ( 32 naseljena mjesta ) nalaze se na obodima polja povezana su asfaltnim putevima sa sjedištem opštine , a postavljena su tako da na najbolji način koriste prirodne pogodnosti. Naselja su na sunčanim i od vjetra i nepogoda zaštićenim planinskim padinama i uvalama , na granici plodnog zemljišta sa pašnjacima i šumom, odakle se na najbolji način eksploatišu prirodna bogatstva.

Po svom geografskom položaju opština Bosansko Grahovo iako blizu Jadranskog mora ima kontinentalnu klimu sa dugim i jakim zimama, i kratkim i toplim ljetima sa velikim brojem sunčanih dana u godini.

Na planini Šator na visini od 1448 m smješteno je Šatorsko jezero – biser planine Šator. Pored ovog jezera postoje još dva prirodna jezera i to Pečenačko u Grahovskom polju i jezero u Nuglašici u Livanjskom polju, te dva vještačka jezera u Borovači i selu Preodac.